همه آنچه که باید درباره زوفا بدانیم

0
317

همه آنچه که باید درباره زوفا بدانیم

زوفای خشک گیاهی است که طبیعت آن در درجه دوم گرم و در آخر درجه دوم خشک، کوهی آن قوی تر از بستانی است. افعال و خواص آن ملطف و مسهل بلغم و مخرج بادهای غلیظ گرم معده و خون جامد و غلل اورام و برای فالج و سرفه مزمن و کهنه و ورم شش (ریه ها) و نزله، تنگی نفس و درد سینه و پهلو و زانو و معده و جگر و قولنج (خراش روده) و گزیدن جانوران سمی و موخوره و برای تحلیل باد گوش زوفا را با سرکه بیزید مضمضه کنید، برای درد دندان نافع است.

زوفا را با عسل و آب سداب بزند و بخورند، برای ورم ریه ها و نزله مزمن که از سر به حلق میزند. (تنگ نفس و کشتن کرم معده در روده)، با سر انگشت خوردن با عسل برای این که دیگر کرم در معده تولید نشود نافع است، زوفا را بپزید، صاف کنید، آب آن را با سکنجبین بخورید، مسهل خلط است و با ریشه ایریسا قوت اسهال آن قویتر است و رنگ رخساره و صورت را نیکو می کند. زوفا را با انجیر بیزید و صاف کنید، آب آن را بخورید، برای خناق امتلایی «دیفتری که از نقل معده باشد». ضماد زوفا با آب برای ورم حاد و خون مرده که در پلک چشم مانده باشد و نزول آب از چشم مفید است، زوفای بو داده و انجیر برای ورم سپرز، مقدار خوراک ۲ تا ۳ مثقال نسبت به سن (مضر جگر) مصلح آن صمغ عربی و انار ترش، بدل زوفا، مرزه است، در پختن غذا از این دو گیاه استفاده نمایید.

زوفا

زوفا

طعم زوفا تند و دارای عطر میباشد. تجزیه ای که به عمل آمده، این گیاه مثل تمام گیاهان خانواده نعنا، دارای یک روغن اصلی فرار، گوگرد، کامفر، ماده رزینی و یک عامل تلخ است و در معالجه و درمان بسیاری از امراض خاصیت دارد و آن را به عنوان داروی خلطآور در تمام امراضی که مربوط به عفونتهای ریوی، زکامهای نزلهای مزمن و مخصوصاً آسم است به کار می برند. همچنین زوفا در معالجه شن کلیه و تبهای اولیه امراض مختلف، کم خونی دختران جوان در مرحله بلوغ که آن را یرقان ابیض می نامند و درد اعصاب خدمات بزرگی انجام می دهد و تاثیر مهمی دارد.

گل زوفا را به مقدار ۱۵ تا ۲۰ گرم در یک لیتر آب جوش مدت ده دقیقه باید دم کرد. گل زوفا در معالجه برونشیت آسم، سینه پهلو و انواع عفونتهای ریوی تجویز شده است و باید هر روز دو تا سه فنجان از این دمکرده را مصرف کرد. اثر مفیدی در ضعف معده و عوارض ناشی از آن دارد. در مورد قولنج معده استعمال (الکو لاتور)، برای معالجه همین امراض به مقدار ده تا سی قطره در شربت قند تجویز شده است.

ضماد گل زوفا در دررفتگی ورگ به رگ شدن اعضاء بدن نیز اثر فوری و شفابخشی دارد.

نکته ای که در این جا لازم به یادآوری است، این است که اخیراً دو پزشک معروف به نام (دکتر کاراک) و دکتر (مرمیه) پس از آزمایشهای عملی به این نتیجه رسیدند که اسانس زوفا در «البصل النخاع» عوارضی ناگواری از قبیل درد و تشنج و اغماء و بیهوشی دارد، بنابراین دم کرده و آلکو لاتور زوفا را مطلقا نباید به بیماران عصبی تجویز کرد. در ایران گل و برگ زوفا را به شکل دم کرده یا مخلوط با گیاهان دیگر دارویی استعمال میکنند و این گیاه به فراوانی در نواحی شمال غربی و شرق خراسان و بلوچستان می روید و عطاریها (دارویی سنتی) موجود دارند.

منبع:مجله سلامت

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here